COVID

Procedury obowiązujące na czas trwania pandemii koronawirusa:

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Procedura świetlicy szkolnej od 09 listopada

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy organizacji żywienia w szkole w trakcie epidemii

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI WF

Procedury BHP pracownik

Procedura GABINET SPECJALISTY

Procedura chory pracownik

Procedura – chory uczeń

STRATEGIA Zarządzania SP1

Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie VId

Środki dezynfekcyjne – karty charakterystyki 

Zarządzenie dyrektora – nauczanie zdalne 1-8

 

Skip to content