Zdalne nauczanie

Jeśli nasza placówka będzie zmuszona wprowadzić zdalne nauczanie, to realizowane ono będzie za pomocą programu MS TEAMS. Aby korzystać z programu należy:

 1. Pobrać program MS TEAMS (kliknij tutaj).
 2. Zainstalować program MS TEAMS .
 3. Uruchomić program MS TEAMS.
 4. Zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
 5. Podczas pierwszego logowania ustawić nowe hasło. Bardzo proszę zapamiętać hasło. Nie mamy możliwości odtworzenia hasła w sposób automatyczny. Musi to zrobić administrator – pan Tomasz Grądzki, co może trochę potrwać uniemożliwiając uczestnictwo w zajęciach. Prośbę o reset należy wysłać przez dziennik elektroniczny lub jeśli jest możliwość przez MS Teams.

Regulamin korzystania z aplikacji Microsoft Teams – SP1 w Siemianowicach Śląskich

1. Uczniowie korzystają z aplikacji Teams jedynie w celach edukacyjnych.

2. Uczeń zobowiązany jest do właściwego przygotowania do lekcji lub zajęć (przed logowaniem do aplikacji Teams), co obejmuje:
a) posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz przyborów szkolnych,
b) odpowiedniego stroju do lekcji wychowania fizycznego,
c) niezbędnych materiałów np. plastycznych lub innych wymaganych podczas konkretnych zajęć (zgodnie z wytycznymi nauczyciela).

3. Podczas lekcji i zajęć uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania. W sytuacji utrudniania prowadzenia powyższych – w tym zachowania niegodnego ucznia – prowadzący po dwukrotnym upomnieniu, ma prawo do usunięcia ucznia spośród aktywnych uczestników spotkania. Powyższy fakt zostaje odnotowany w dzienniku elektronicznym.

4. Rozpoczęcie spotkania możliwe jest jedynie przez nauczyciela i uczeń ma obowiązek dołączyć do niego. Tym samym zabrania się rozpoczynania spotkań przez uczniów (za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie to uzgodnione z nauczycielem).

5. Prowadzący decyduje o momencie zakończenia zajęć lub lekcji. Uczniowie – po jego wyraźnym komunikacie – zobowiązani są do przerwania połączenia.

6. Nauczyciel kończy połączenia jako ostatni.

7. Zabrania się nagrywania lekcji i zajęć – biorąc pod uwagę możliwości aplikacji, ale także inne zewnętrzne programy.

8. Zabrania się także utrwalania wizerunku nauczyciela, wykonując zdjęcia lub zapisując widok ekranu (np. wykorzystując funkcję printscreen).

9. W sytuacji uniemożliwiającej połączenie nauczyciela z uczniami poprzez aplikację Teams, przesyła on odpowiednią informację przy użyciu dziennika elektronicznego.

10. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich (co rozumie się przez zakaz udostępniania materiałów przygotowanych przez prowadzącego oraz udostępnianie jego wizerunku).

11. Wszelkie naruszenia powyższego regulaminu mają wpływ na końcoworoczną ocenę zachowania ucznia.

12. Obecność ucznia weryfikuje się na podstawie połączenia nawiązanego w aplikacji.

13. Każde spotkanie w aplikacji Teams trwa 45 minut. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel, uczniowie dołączają do spotkania na danym kanale, zgodnie z planem lekcji. W czasie lekcji nauczyciel może poprosić uczniów o wykonanie poleceń – w tym czasie dzieci opuszczają spotkanie (zgodnie z zaleceniami MEN dotyczącymi przemiennego kształcenia), a w razie wątpliwości – dołączają ponownie, zadając konkretne pytania lub sprawdzając zlecone zadania.

14. Uczniowie powinni pamiętać, że po zakończeniu lekcji z danym nauczycielem, muszą rozłączyć się i wybrać w aplikacji kolejny przedmiot i tam oczekiwać na rozpoczęcie spotkania.

15. W ramach możliwości aplikacji, nauczyciel będzie umieszczał w niej również niezbędne materiały, z którymi uczeń musi się zapoznać (zakładka – Pliki) i wykonać zadania (jak dotychczas).

16. Zajęcia dodatkowe będą odbywały się według planu. O konkretnej godzinie spotkań poinformuje Państwa prowadzący.

17. Zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, socjoterapeutą zostaną uruchomione poprzez aplikację Teams – prowadzone będą jak dotychczas.

18. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Następnie lekcje odbywać się będą wg planu przekazanego Państwu przez wychowawców.

19. Obecność rodziców podczas lekcji powinna ograniczyć się do pomocy w zalogowaniu ucznia do konkretnego zespołu – ewentualnie przelogowania do następnego.

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Kliknij \"cookies settings\" aby dowiedzieć się więcej.
Cookies settings
Akceptuję
Nie zgadzam się
Prywatność i ciasteczka
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka prywatności / polityka cookies WSTĘP: Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika anonimowego/zarejestrowanego).
 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
 • Adresy IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przeglądarce użytkownika
 • email
 • nazwisko
 1. Sposób zbierania danych
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 1. Sposób wykorzystania danych
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Kontakt z Użytkownikiem
Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami zarejestrowanymi w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres szczembara.dariusz@sp1.siemce.pl
 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
Każdy Użytkownik zarejestrowany może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.
 1. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich, tel: 32/220 14 84 mail: sekretariat@sp1.siemce.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów. 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług 8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl
 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek). a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych . d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. ” e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 1. Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia: a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.  
Save settings
Cookies settings
Skip to content