Urządzenia ekranowe! Zachęcamy do stworzenia KODEKSU DOMOWEGO

W związku z obecną sytuacją zachęcam do zapoznania się z poniższym tekstem oraz stworzenia własnych zasad korzystania z urządzeń ekranowych z uwagi na większe prawdopodobieństwo wybierania przez uczniów takiej formy spędzania czasu
i wykorzystywania ich do nauki w czasie zawieszenia zajęć szkolnych.

W dzisiejszych czasach dryfujemy pomiędzy rzeczywistością wirtualną a realną obecnością.

Pamiętajmy, że dziecko, które szanuje innych, umie się dzielić w grupie, potrafi ustąpić miejsca starszej osobie w autobusie z dużym prawdopodobieństwem będzie także odpowiedzialnym i wrażliwym użytkownikiem Internetu. I z drugiej strony – dziecko zaniedbane emocjonalnie przez rodziców, nauczycieli, pozostawione samo sobie nie zacznie nagle angażować się w wirtualne rozwiązywanie realnych problemów ludzi.

Odpowiedzialne używanie smartfona, tabletu czy Internetu wymaga określenia jasnych zasad. Zasady te stanowią ramę używania mediów cyfrowych, i tak rozumiane są naturalną konsekwencją wdrożonych w rodzinie rytuałów.

Ustalając rodzinne zasady należy pamiętać o kilku ważnych i bardzo istotnych kwestiach:

 • o zasadach panujących w domu współdecydują wszyscy członkowie rodziny. Rodzic pozostaje liderem w procesie tworzenia tych zasad,
 • ustalone zasady dotyczą wszystkich domowników,
 • zasady są konsekwentnie przestrzegane, wszyscy wiedzą, jakie konsekwencje towarzyszą ich złamaniu.
 • zasady są wiadome dla wszystkich, najlepiej kiedy pozostają spisane i umieszczone w widocznym miejscu,
 • zasady mogą dotyczyć nie tylko bezpośrednio korzystania z mediów cyfrowych, ale również przedstawiać jak można spędzać czas bez nich oraz jak je wykorzystywać w nauce.

(Na podstawie artykułu: „Odpowiedzialne Używanie Mediów Cyfrowych – Idea „3XR”” M. Dębskiego: https://dbamomojzasieg.com/odpowiedzialne-uzywanie-mediow-cyfrowych-idea-3xr/ )

Rekomendacje American Academy of Pediatrics w sprawie używania mediów przez dzieci i młodzież:

 • Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dzienny limit korzystania z urządzeń ekranowych wynosi 1 godzinę (podzielona na maksimum 30-minutowe sesje). Rodzice powinni korzystać z mediów razem z dziećmi, aby pomóc im zrozumieć co oglądają oraz pomóc im wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennym życiu.
 • Dla dzieci w wieku lat 6 i starszych, należy ustalić stały limit korzystania z urządzeń ekranowych oraz upewnić się, że korzystanie z mediów nie zastępuje lub nie wpływa negatywnie na odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczną i inne aktywności niezbędne dla zdrowia.
 • Należy wyznaczyć wspólny czas wolny od korzystania z urządzeń ekranowych taki jak np. wspólny obiad oraz miejsca w domu wolne od tych urządzeń, np. sypialnia.
 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat bycia odpowiedzialnym użytkownikiem Internetu, bezpieczeństwa w Internecie oraz traktowania innych z szacunkiem zarówno on-line jak i off-line.

Wideokonferencje oraz interakcje społeczne przez kanały wideo nie są wliczane limitów korzystania z urządzeń ekranowych.

(Na podstawie artykułu „American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use”: https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx; oraz „Online learning, teaching and education continuity planning for schools”: https://www.ibo.org/globalassets/news-assets/coronavirus/online-learning-continuity-planning-en.pdf?fbclid=IwAR3jSkrjSkaAmeZvoSqLIYyktfrMpuwFALymLuscUmypWVVK4zg15irk7SY)

Stworzenie domowego kodeksu zasad może być również formą spędzenia czasu z dzieckiem.

Szablon kodeksu do pobrania wraz z informacjami o kampanii: https://domowykodeks.pl/

Przykładowe domowe zasady ekranowe: https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4.pdf

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci: https://www.edukacja.fdds.pl/7ce4a906-b545-482b-9e6b-4a7dc5307d25/Extras/10_porad_dla_rodzicow_internet-ulotka.pdf

10 nawyków bezpiecznego internauty: https://fdds.pl/wspoltworzymy-liste-10-nawykow-bezpiecznego-internauty/

Jolanta Wojciechowska

Psycholog szkolny

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Kliknij \"cookies settings\" aby dowiedzieć się więcej.
Cookies settings
Akceptuję
Nie zgadzam się
Prywatność i ciasteczka
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka prywatności / polityka cookies WSTĘP: Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika anonimowego/zarejestrowanego).
 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
 • Adresy IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przeglądarce użytkownika
 • email
 • nazwisko
 1. Sposób zbierania danych
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 1. Sposób wykorzystania danych
Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Kontakt z Użytkownikiem
Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami zarejestrowanymi w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres szczembara.dariusz@sp1.siemce.pl
 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
Każdy Użytkownik zarejestrowany może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.
 1. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich, tel: 32/220 14 84 mail: sekretariat@sp1.siemce.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów. 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług 8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl
 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek). a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych . d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. ” e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 1. Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie
Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia: a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.  
Save settings
Cookies settings
Skip to content