1. Serwis zbiera w spos贸b automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Kliknij \"cookies settings\" aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej.
Cookies settings
Akceptuj臋
Nie zgadzam si臋
Prywatno艣膰 i ciasteczka
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka prywatno艣ci / polityka cookies WST臉P: Polityka prywatno艣ci serwisu skierowana jest do os贸b z niego korzystaj膮cych, zwanych dalej U偶ytkownikami. Prezentuje zakres danych dotycz膮cych osobistej identyfikacji U偶ytkownika, kt贸re gromadzi w艂a艣ciciel serwisu oraz mechanizmy zapewniaj膮ce jego prywatno艣膰 (wynik艂e z przepis贸w prawa). Polityka prywatno艣ci stanowi tak偶e wype艂nienie obowi膮zku informacyjnego w stosunku do osoby kt贸rej dane dotycz膮 (U偶ytkownika anonimowego/zarejestrowanego).
 1. Dane gromadzone przez w艂a艣ciciela serwisu
 • Adresy IP U偶ytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa u偶ytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przegl膮darce u偶ytkownika
 • email
 • nazwisko
 1. Spos贸b zbierania danych
Dane U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez U偶ytkownika podczas procesu rejestracji.
 1. Spos贸b wykorzystania danych
Dane U偶ytkownik贸w wykorzystane s膮 do cel贸w administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarz膮dzania tre艣ci膮 serwisu. Dane U偶ytkownik贸w nie s膮 udost臋pniane innym podmiotom, z wy艂膮czeniem podmiot贸w upowa偶nionych na podstawie przepis贸w prawa.
 1. Kontakt z U偶ytkownikiem
W艂a艣ciciel serwisu przewiduje kontakt z U偶ytkownikami zarejestrowanymi w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego us艂ugach. W przypadku pyta艅 i w膮tpliwo艣ci w zakresie polityki prywatno艣ci prosimy o kierowanie pyta艅 na adres szczembara.dariusz@sp1.siemce.pl
 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych U偶ytkownika
Ka偶dy U偶ytkownik zarejestrowany mo偶e pisemnie, telefonicznie lub mailowo zg艂osi膰 do w艂a艣ciciela serwisu zmian臋 w swoich danych osobowych lub dokona膰 tych zmian samodzielnie w serwisie.
 1. Obowi膮zek informacyjny
Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj臋, i偶: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko艂a Podstawowa nr 1 im. Miko艂aja Kopernika w Siemianowicach 艢l膮skich, tel: 32/220 14 84 mail: sekretariat@sp1.siemce.pl 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarz膮dzania tre艣ci膮 serwisu, utrzymaniem kontaktu z U偶ytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 wy艂膮cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis贸w prawa oraz podmioty uczestnicz膮ce w realizacji us艂ug 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres zgodny z odr臋bnymi przepisami b膮d藕 wytycznymi w艂a艣ciwych organ贸w. 5) posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e odmowa podania danych mo偶e skutkowa膰 odmow膮 realizacji us艂ug 8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 鈥 abi@medialearning.pl
 1. Polityka korzystania przez serwis z plik贸w cookies (ciasteczek). a) Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer. b) Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest w艂a艣ciciel serwisu c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u偶ytkownikach serwisu ani 艣ledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje 偶adnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od u偶ytkownik贸w i s艂u偶膮 do cel贸w statystycznych . d) Domy艣lnie oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka) zezwala na obs艂ug臋 plik贸w cookies na urz膮dzeniu U偶ytkownika na kt贸rym jest uruchomiona. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w oprogramowanie w tym zakresie mo偶na skonfigurowa膰 samodzielnie w tym mi臋dzy innymi wymusi膰 automatyczne blokownie plik贸w cookies. Kwestie zwi膮zane z konfiguracj膮 sposobu obs艂ugi plik贸w cookies znajduj膮 si臋 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowe). Nale偶y mie膰 na uwadze, 偶e ustawienia ogranicze艅 w stosunku do obs艂ugi plik贸w cookies mog膮 mie膰 wp艂yw na dzia艂anie niekt贸rych funkcjonalno艣ci serwisu. 鈥 e) Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie U偶ytkownika Serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci; utrzymania sesji U偶ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a; f) W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika. g) W ramach Serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 鈼︹瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez U偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu U偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi U偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;
 1. Odno艣niki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
W艂a艣ciciel serwisu informuje, 偶e serwis zawiera odno艣niki do innych stron WWW. W艂a艣ciciel serwisu zaleca zapoznanie si臋 politykami prywatno艣ci tam obowi膮zuj膮cymi, gdy偶 nie ponosi za nie odpowiedzialno艣ci.
 1. Zabezpieczenie danych聽 u偶ytkownik贸w w Serwisie
Opis 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych zabezpieczaj膮cych zawarty jest Polityce Bezpiecze艅stwa (ochrony danych osobowych) w艂a艣ciciela serwisu. W szczeg贸lno艣ci stosowane s膮 nast臋puj膮ce zabezpieczenia: a) Dane pobierane automatycznie przez serwer s膮 zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dost臋pu do serwisu b) Dane pobierane od u偶ytkownik贸w podczas procesu rejestracji s膮 zabezpieczone protoko艂em SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dost臋pu do serwisu c) dost臋p do administrowania serwisem odbywa si臋 z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 1. Informacje dotycz膮ce zmian w polityce prywatno艣ci
W przypadku zmiany obowi膮zuj膮cej polityki prywatno艣ci, wprowadzone zostan膮 odpowiednie modyfikacje w tre艣ci polityki prywatno艣ci.  
Save settings
Cookies settings
Skip to content