KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO SP1

 RODZAJ ZAJĘĆ  TERMIN REALIZACJI
I. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna.

Zakończenie I semestru

Ferie zimowe.

Egzaminy ósmoklasisty- termin główny

termin dodatkowy

Wiosenna przerwa świąteczna.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Zakończenie roku szkolnego

Ferie letnie.

 

3 września 2018

22 XII – 31 XII 2018

20 I 2019

11 II – 24 II 2019

15 IV – 17 IV 2019 godz.900

3 VI-5 VI 2019 godz.1100

18 IV – 23 IV 2019

2 XI 2018,21 XII 2018,2 I 2018,15 IV 2019,
16 IV 2019, 17 IV 2019,2 V 2019,14 VI 2019,

21 VI 2019

22 VI – 31 VIII 2019

II. Spotkania z rodzicami godz.1800 :

                                            Klasy I-III

                                            Klasy IV-VIII

Konsultacje z rodzicami godz.1730-1930

                                            Klasy I – VIII

 

11 IX 2018,  6 XI 2018, 15 I 2019, 7 V 2019

13 IX 2018,  8 XI 2018, 17 I 2019, 9 V 2019

 

13 XII 2018, 28 III 2019 (klasy VIII zebranie)

III. Posiedzenia rady pedagogicznej

Inaugurujące rok szkolny.

Konferencje klasyfikacyjne.

Konferencja podsumowująca.

 

 

27 VIII 2018 ,30  VIII 2018, 12 IX 2018

24 I 2019, 13 VI 2019

25 VI 2019

 

IV. Spotkania dyrekcji szkoły z:

Radą Młodzieżową

Radami Oddziałowymi

Radą Rodziców

Rodzicami uczniów klas I 2019 / 2020

Rodzicami uczniów klas II w sprawie Zielonej Szkoły 2020

 

 

 

IX 2018, II 2019

18 IX  2018

wg harmonogramu Rady Rodziców

6 VI 2019,

7 V 2019

 

 

V. Ważniejsze uroczystości  i imprezy szkolne
Kiermasz Świąteczny / Dzień Śląski

Wigilie  klasowe

Święto Patrona Szkoły

Dzień otwarty

Festyn Szkolny

Rajd Szkolny

 

 

13 XII 2018

21 XII 2018

8 II 2019

21 III 2019

8 VI 2019

14 VI 2019

 

VI. Diagnozy kl. I – VII

 

 

IX 2018 kl. I, kl. IV : j.polski, matematyka, j.angielski

IV 2019 kl.III

V – VI 2019 kl. I-II oraz kl. IV -VII                           (oprócz wf, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wdż, WOS, EDB)