KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO SP1 – 2017/2018

 

   RODZAJ ZAJĘĆ  TERMIN REALIZACJI
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna.

Ferie zimowe.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zakończenie roku szkolnego

Ferie letnie.

4 września 2017

 

23 XII – 31 XII 2017

29 I – 11 II 2018

29 III – 3 IV 2018

2 I 2018,30 IV 2018,2 V 2018,4 V 2018,
1 VI 2018, 3 dni rekolekcji wielkopostnych,

22 VI 2018

23 VI – 31 VIII 2018

II. Spotkania z rodzicami lub konsultacje 7 IX 2017,5 X 2017, 9 XI 2017,7 XII 2017, 11 I 2018, 1 III 2018, 5 IV 2018, 10 V 2018,7 VI 2018
 

1.

2.

3.

4.

5.

III. Posiedzenia rady pedagogicznej

Inaugurujące rok szkolny.

Konferencje samokształceniowe.

Konferencje klasyfikacyjne.

Konferencja podsumowująca.

Spotkania pracowników szkoły

 

 

28-29  VIII 2017, 14 IX 2017

X 2017, XI 2017, III 2018,IV 2018

18 I 2018, 14 VI 2018

26 VI 2018

29 VIII 2017,14 X 2017,14 XII 2017, 22 VI 201

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV. Spotkania dyrekcji szkoły z:

Radą Młodzieżową

Radami Oddziałowymi

Radą Rodziców

Uczniami na apelach

Rodzicami uczniów klas I 2018 / 2019

Rodzicami uczniów klas II w sprawie Zielonej Szkoły 2019

 

 

 

IX 2017, II 2018

12 IX  2017

wg harmonogramu Rady Rodziców

4 IX 2017,13X 2017, 9 XI 2017 , 25 I 2018,
20 VI 2018,

18 VI 2018 godz. 18.00

10 V 2018

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V. Uroczystości  i imprezy szkolne

Kiermasz Świąteczny / Dzień Śląski

Wigilie  klasowe

Święto Patrona Szkoły

Dzień otwarty

Festyn Szkolny

Rajd Szkolny

 

7 XII 2017

22 XII 2017

19 II 2018

22 III 2018

24 V 2018

19 VI 2018

 

VI. Diagnozy kl. I – VII

 

 

IX 2017 KL.I, KL.IV

(j.polski , matematyka, j.angielski)

VI 2018 KL.I – VII

( oprócz wf, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wdż, religia)